Illuminati

Ni molt menys sóc religiós, més aviat tot el contrari, bé també depén com es miri...però si es cert que els temples erigits en noms de Déus i altres divinitats representatives d'alguna de les doctrines que intenten "reconduïr-nos" tenen el que un fotógraf curiós i obert busca, la tranquilitat, l'essència antiga i sobretot i tant …