La línia P

La línia P, oficialment Organització defensiva del Pirineus, va ser una barrera defensiva construïda entre 1939 i 1948 per evitar que, depenent de les èpoques, els maquis, la Alemanya nazi o els aliats penetressin al territori espanyol. Es componia teòricament d'uns 10.000 búnkeres, dels quals uns 6.000 van ser acabats. Cap a 1980 es van …